Up

Invatamant primar

Pentru anul școlar 2024-2025, conform planului de școlarizare aprobat, sunt disponibile următoarele locuri pentru clasa pregătitoare:

  • Școala Gimnazială Osica de Sus: 16 locuri
  • Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca” Osica de Sus: 16 locuri

Părinții/ tutorii legali instituiți/ reprezentanții legali ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31august 2024 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii

Conform METODOLOGIEI DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2024-2025:

Art.13 – (9) Unitățile de învățământ informează părinții că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.

Art.15. – (1) Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ informează părinții prin afișare la avizier și postare pe site-urile instituțiilor, după caz, cu privire la faptul că aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ.

Art. 51 – (4) Constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după finalizarea procesului de înscriere, conform Calendarului, în baza procedurii aprobate de Consiliul de Administrație, cu respectarea criteriilor de transparență, echitate, nondiscriminare și incluziune.

Începând din data de 28.03.2024 Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt organizează activitatea de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2024, și care nu au frecventat ciclul preșcolar, ori s-au întors din străinătate, și care urmează să fie înscriși în învățământul primar, în anul școlar 2024-2025.                                  

Evaluarea  nivelului de dezvoltare se realizează la sediul CJRAE Olt, Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8B (în incinta Inspectoratului Școlar Județean Olt, etajul 3), sau la centrele de evaluare organizate în județul Olt, conform Anexei 1. 

Cererea de evaluare a nivelului de dezvoltare al copiilor care nu au frecventat grădinița poate fi descărcată de aici.

Pentru evaluare este necesară  programarea prealabilă, la numărul  de telefon 0349/805.855, ori la numerele de telefon aferente fiecărui centru de evaluare din județul Olt.  

Programările se pot realiza de luni până vineri,  în intervalul orar 09:00-16:00.

Menționăm că CJRAE Olt va fi centru de permanență până la începutul anului școlar 2024-2025.

 

 

Solicitare evaluarea nivelului de dezvoltare privind inscrierea in clasa pregatitoare
Solicitare eliberare recomandare de inscriere clasa pregatitoare
OME-nr.-4019-din-15.03.2024-Metodologie-inscriere-inv.-primar-2024-2025
Ordin inscriere a copiilor in clasa pregatitoare 2024- 2025
Cerere-tip de inscriere in clasa pregatitoare 2024-2025 - Etapa I
 
 
Powered by Phoca Download