Up

Bacalaureat

Examenul național de bacalaureat 2022 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.151/30.08.2021 (calendarul examenului este parte integramtă a ordinului).

Programele pentru susţinerea probelor scrise la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie, valabile pentru examenul naţional de bacalaureat 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 - disponibile aic

CALENDARUL examenului naţional de bacalaureat - 2022

 

Sesiunea iunie - iulie 2022

23 - 27 mai 2022

Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

27 mai 2022

Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

6 - 8 iunie 2022

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

8 - 9 iunie 2022

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

8 - 10 iunie 2022

Evaluarea competenţelor digitale - proba D

13 - 16 iunie 2022  

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

20 iunie 2022       

Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă

21 iunie 2022

Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

22 iunie 2022       

Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă

23 iunie 2022

Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

27 iunie 2022

Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12,00 - 18,00

28 - 30 iunie 2022

Rezolvarea contestaţiilor

1 iulie 2022

Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august - septembrie 2022

 

18 - 25 iulie 2022  

Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

16 august 2022      

Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă

17 august 2022      

Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă                                 

18 august 2022

Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă

19 august 2022

Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

22 - 23 august 2022

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

24 august 2022

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

25 august 2022

Evaluarea competenţelor digitale - proba D

26 şi 29 august 2022

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

31 august 2022

Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 - 18,00)

1 - 2 septembrie 2022

Rezolvarea contestaţiilor

3 septembrie 2022

Afişarea rezultatelor finale

Programa de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat din anul 2022, este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013.

Programa de examen pentru proba C de evaluare a competenţelor lingvistice în limba chineză, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat - 2022, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.950/2019.

***

Arhivă 2021

► Ordin nr. 3.852/27.05.2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021

► Procedură privind înscrierea la examenul național de bacalaureat 2021 (fișier pdf scanat)

► Programe pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat (anul școlar 2020 - 2021)

► Lista olimpiadelor și concursurilor internaționale recunoscute de Ministerul Educaţiei pentru care se pot echivala probele scrise de la examenul naţional de Bacalaureat 2021

► Ordin nr. 3.690/19.04.2021 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susținute de absolvenții secțiilor bilingve româno-spaniole în anul școlar 2020-2021

► Ordin nr. 3.689/19.04.2021 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat în anul școlar 2020-2021

► Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale în anul 2021

Ordin nr. 6.063/24.11.2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

***

Arhivă 2020

► Ordin inițial (4.950/2019) - modificat succesiv prin:

► Ordin nr. 4.341/27.05.2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul naţional de Bacalaureat 2020 + Norme metodologice de aplicare a ordinului nr. 4. 341/27.05.2020 (pdf)

► În perioada 3 - 10 iunie, respectiv 13 - 24 iulie (pentru sesiunea a doua) candidaţii la examenul național de Bacalaureat completează și depun/transmit prin mijloace electronice/poștă  documentele-tip de înscriereprevăzute în procedura aprobată de Ministerul Educației și Cercetării.

  • Calendar Bacalaureat 2020 (a doua sesiune) - aprobat prin ordinul nr. 4.680/08.07.2020 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020, conform anexei

Alte informații utile

Cadru normativ: 
 
BAC2022 - precizari organizare probele C si D
 
 
Powered by Phoca Download