BAZA MATERIALĂ:

 - 1 laborator de informatică
 - Laborator de fizică-chimie
 - Cabinet biologie
 - Cabinet istorie-geografie
 - Cabinet matematică
 - Cabinet limba română
 - Cabinet limbi străine
 - Centru de documentare și informare (CDI)
 - Amfiteatru


Facilități: Transport gratuit