Menu

REUNIUNE TRANSNAŢIONALĂ DE PROIECT ERASMUS+KA2

În debutul proiectului Erasmus+ "SHS: sporty, healthy, safe", nr. 2017-1-PL01-KA219-038662, a avut loc în perioada 14-16 noiembrie 2017 prima reuniune transnațională de proiect la Zespol Szkol Technicznych nr. 1, în localitatea Chorzów din Polonia. Proiectul este un parteneriat strategic între școli din Polonia (coordonator), Italia și Romania care se derulează în

perioada 1 septembrie 2017 – 31 august 2019.Din partea Liceului Teoretic "Ion Gh. Roșca" Osica de Sus au participat Tanislav Tony - profesor coordonator si Tanislav Lavinia Jeni - directorul liceului.
În cadrul acestei întâlniri s-a stabilit agenda de lucru a proiectului pe durata celor doi ani de implementare, au fost planificate activitățile care se vor desfășura în fiecare școală parteneră, precum și activătățile de învățare comune.
Obiectivele principale al proiectului sunt:
- Dezvoltarea procedurilor de identificare, diagnosticare și monitorizare a elevilor dezavantajați și a cauzelor dispariției competențelor sociale în școlile partenere;
- Scăderea pericolului disparitiei competențelor sociale, precum și dezvoltarea competențelor individuale ale participanților la proiect;
- Dezvoltarea competențelor lingvistice și organizaționale.
În proiect vor fi 2 reuniuni transnaționale la care vor participa câte doi profesori din fiecare școală: intâlnire Kick Off - în Polonia si reuniunea finală a proiectului - în Italia, precum și 3 schimburi pe termen scurt ale grupurilor de elevi (7 zile):
• Mobilitatea 1 în Polonia, aprilie 2018 având ca temă principală sportul;
• Mobilitatea 2 în Italia, Octombrie 2018, având ca temă principală sănătatea;
• Mobilitatea 3 în România, în mai 2019 cu tema principală siguranța.
În cele trei schimburi pe termen scurt vor participa câte 26 de elevi și 4 cadre didactice din fiecare școală parteneră.

profesor coordonator,
Tanislav Tony

Contact Liceul Osica

Comuna Osica de Sus

Liceul  "Ion Gh. Roșca"

Str. Vladu Nica Nr.2 Comuna Osica de Sus Judetul Olt Cod Postal 237310

Tel. 0249/418.240,

Color I Color II Color III