Menu

ANUNȚ ACHIZIȚII – CERERE DE OFERTĂ

ANUNȚ ACHIZIȚII – CERERE DE OFERTĂ

În atenția potențialilor furnizori
Liceul Teoretic ,,Ion Gh. Rosca” Osica de Sus beneficiază în perioada 2018-2022 de finanțare din partea Ministerului Educației Naționale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă în valoare de 315.903 lei în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi pentru Licee. În vederea bunei desfășurări a activităților din cadrul subproiectului ,,Eu sunt cineva!” lansăm invitații publice de participare a tuturor celor care pot oferi următoarele servicii:;
• Servicii de internet;


Pentru detalii, vă rugăm consultați invitațiile de participare și formularele cu specificațiile tehnice.
Cei interesați să participe cu oferte sunt rugați să le trimită ținând cont de servicii menționate în invitația de participare lansata. Ofertele se vor completa conform Anexei 6.2.1 pe care o veți regăsi atașată în spațiul dedicat proiectului de pe site-ul liceului www.liceulosica.ro .

Echipa de proiect:
Tanislav Lavinia Jeni – coordonator de grant
Musat Florina – responsabil financiar
Nitu Emanuel Mitel – responsabil cu achizițiile

Contact Liceul Osica

Comuna Osica de Sus

Liceul  "Ion Gh. Roșca"

Str. Vladu Nica Nr.2 Comuna Osica de Sus Judetul Olt Cod Postal 237310

Tel. 0249/418.240,

Color I Color II Color III