Menu

Bacalaureat

Ordinul nr. 4792/2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2018

 • Categorie: Bacalaureat
 • Accesări: 1252

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 740 din 14 septembrie 2017.

 

    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare, 

    în temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) şi ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, 

Citește mai departe

Calendarul examenului de bacalaureat 2012

 • Categorie: Bacalaureat
 • Accesări: 1274

Sesiunea iunie-iulie 2012

 • 28 - 30 mai 2012: Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 • 1 iunie 2012: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 11 - 13 iunie 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
 • 13 - 15 iunie 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 18 - 22 iunie 2012: Evaluarea competenţelor digitale - proba D
 • 25 - 27 iunie 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
 • 2 iulie 2012: Limba şi literatura română - proba E)a) - probă scrisă
 • 3 iulie 2012: Limba şi literatura maternă - proba E)b) - probă scrisă
 • 4 iulie 2012: Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - probă scrisă
 • 6 iulie 2012: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E)d) - probă scrisă
 • 8 iulie 2012: Afişarea rezultatelor
 • 9 iulie 2012: Depunerea contestaţiilor (orele 08:00 - 12:00)
 • 10 -12 iulie 2012: Rezolvarea contestaţiilor
 • 13 iulie 2012: Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2012

 • 16 - 20 iulie 2012: Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
 • 20-21 august 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
 • 20-22 august 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 21 -22 august 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
 • 23 - 24 august 2012: Evaluarea competenţelor digitale - proba D
 • 27 august 2012: Limba şi literatura română - proba E)a) - proba scrisă
 • 28 august 2012: Limba şi literatura maternă - proba E)b) - probă scrisă
 • 29 august 2012: Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - probă scrisă
 • 31 august 2012: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E)d) - probă scrisă
 • 2 septembrie 2012: Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)
 • 3-4 septembrie 2012: Rezolvarea contestaţiilor
 • 5 septembrie 2012: Afişarea rezultatelor finale

In atentia candidatilor

 • Categorie: Bacalaureat
 • Accesări: 1250

1. Accesul elevilor în sali este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea
probei, respectiv pâna la ora 8.30
2. Probele scrise pentru Evaluarea Nationala încep la ora 0900, moment în care se deschid
plicurile sigilate care contin varianta de subiecte multiplicata
3. Elevii se aseaza câte unul în banca, în ordine alfabetica, conform listelor afisate.
4. Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în sala si niciun elev nu
poate parasi sala, decât daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia.
5. Elevii care nu se afla în sala în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai sustine
Evaluarea Nationala în sesiunea respectiva.
6. În cazuri exceptionale, daca un elev se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, el este
însotit de unul dintre asistenti, pâna la înapoierea în sala de clasa. În aceasta situatie, timpul
alocat rezolvarii subiectelor nu va fi prelungit.
7. Pentru elaborarea lucrarii scrise, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra,
iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de la
disciplina „Matematica", elevii pot sa utilizeze instrumente de desen.
8. Elevii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie
orizontala. În cazul în care unii elevi, din diferite motive – corectari numeroase, greseli care ar
putea fi interpretate drept semn de recunoastere - doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa
depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate
9. Se interzice elevilor sa patrunda în clasa cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite,
însemnari etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane
mobile si cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informatii sau de comunicare.
Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasa
duce la eliminarea elevului din clasa de catre presedintele comisiei, indiferent daca
materialele interzise au fost folosite sau nu, si la notarea cu nota 1 (unu) a lucrarii elevului
eliminat.
10. Dupa ce îsi încheie lucrarile, elevii numeroteaza foile sub îndrumarea asistentilor
11. Dupa încheierea numerotarii, elevii predau asistentilor lucrarile si semneaza pentru
confirmarea predarii lucrarii si a numarului de pagini.
12. În cazul în care un candidat refuza sa predea lucrarea scrisa va fi eliminat din examen
13. Candidatii eliminate din examen nu vor fi notati la lucrarea respectiva, nu vor mai putea
participa la probele urmatoare, vor fi mentionati în lista finala ca ”eliminati” si nu li se va
încheia media la Evaluarea Nationala.

Dir. Sorina Dude

11 iunie 2012 - prima zi de bacalaureat

 • Categorie: Bacalaureat
 • Accesări: 1119

11 iunie 2012 - prima zi de bacalaureat la centrul de examen  Liceul ,, Ion Gh. Roşca’’ Osica de Sus: Evalurea competenţelor lingvistce de comunicare orală in limba română

 Urmează :

 • Evaluarea competenţelor digitale – 18 şi 19 iunie 2012 începând cu ora 9.00.
 • Evaluarea competenţelor lingvistice la limba moderna - 25 iunie (ora 12.00) si 26 iunie (ora 9.00).

 

Rezultatele competenţelor lingvistce de comunicare orală in limba română

Contact Liceul Osica

Comuna Osica de Sus

Liceul  "Ion Gh. Roșca"

Str. Vladu Nica Nr.2 Comuna Osica de Sus Judetul Olt Cod Postal 237310

Tel. 0249/418.240,

Color I Color II Color III