Menu

Brosura Clasa Pregatitoare 2014

Cum se face inscrierea

Înscrierea copiilor se va face în urma completării de către personalul şcolii a unei fişe-tip de înscriere, în prezenţa părinţilor.
Completarea fişei-tip de înscriere se face la secretariatul şcolii la care sunteţi arondat, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii. Completarea fişei-tip va dura aproximativ 10 minute.

Pentru completarea fişei-tip de înscriere părintele va depune o fotocopie a buletinului său de identitate şi o fotocopie a certificatului de naştere al copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii de învăţământ.

În situația în care copilul împlinește 6 ani în perioada 01 septembrie 2014 – 31 decembrie 2014, părintele va prezenta la înscriere și rezultatul evaluării psihosomatice a copilului. Pentru aceasta, părintele trebuie să aibă asupra lui documentele în original.

În situaţia în care părintele optează pentru înscrierea copilului într-o altă şcoală decât şcoala de  circumscripţie, acesta va depune şi documentele care dovedesc modul în care sunt îndeplinite criteriile care permit departajarea.
După completarea de către personalul  şcolii a fişei-tip de înscriere, părintele va semna pentru validarea corectitudinii datelor. 

 

Contact Liceul Osica

Comuna Osica de Sus

Liceul  "Ion Gh. Roșca"

Str. Vladu Nica Nr.2 Comuna Osica de Sus Judetul Olt Cod Postal 237310

Tel. 0249/418.240,

Color I Color II Color III