Menu

Oferta educationala

of

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2017-2018
Şcoala noastră îşi propune formarea la elevi a deprinderilor de rezolvare a problemelor, a atitudinilor responsabile faţă de dezvoltarea cunoaşterii, a societăţii, precum şi faţă de propria persoană şi faţă de mediul înconjurător.
Interdisciplinaritatea domeniului „Ştiinţe ale naturii” contribuie la susţinerea acţiunii de orientare şcolară, la diferenţierea şi diversificarea învăţării, precum şi la întărirea caracterului formativ al învăţământului.
Caracterul practic-aplicativ al specializării modelează aptitudinile elevilor dezvoltând gândirea critică creativă , care se finalizează prin formarea abilităţilor practice.
Elevii de la profilul uman, specializarea filologie, studiază două limbi moderne de circulaţie internaţională: limba engleză, limba franceză;
Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în procesul de predare - învăţare - evaluare:desfăşurarea permanentă a lecţiilor AEL în laboratorul de informatică utilizând baza tehnico-materiala din dotare (videoproiector, tabla interactiva, imprimanta 3D, suport tehnic - CD, lecţii în format electronic, utilizarea reţelei internet prin fibra optica).
Profil: Uman
Specializarea: Filologie - 28 locuri Profil: Real
Specializarea: Ştiinţe ale naturii - 28 locuri
 

ELEVI SI PROFESORI

Cadrele didactice, bine pregătite, implicate constant in programe de formare continua, adopta metode moderne in procesul de predare-invatare, asigurând succesul şcolar si performante deosebite.
Premii si menţiuni la Olimpiade Naţionale si Judeţene pe discipline.
Rezultate notabile la Olimpiade si concursuri şcolare atat la nivel judeţean, cat si naţional.
Premii la Festivaluri culturale: muzica, dans, teatru.
Activităţile destinate tuturor elevilor scolii sunt:
Cenaclul literar „Meandre”;
Club de arta : teatru, muzica, dans, pictura.
Club de stiinte: matematica, fizica, chimie, astronomie.
Club de sociologie si jurnalism
Club de dezbateri si oratorie
Club de studii teologice „Arsenie Boca”;
Club sportiv: karate DO, sah, box, tenis, fotbal;
Implicarea permanenta a elevilor in aciuni relevante de promovare si dezvoltare a celor mai importante valori europene prin:
Olimpiade si concursuri
Ziua Internaţionala a Poeziei
Spring Day in Europa
Zilele Francofoniei
Saptamana educaţiei globale

 

Proiecte europene Proiectul „Snow Fest” si Proiectul „9 ne MAI pasa” si Proiect „EcoStuff”
BAZA TEHNICO-MATERIALA
14 Săli de clasa cu mobilie ergonomie si table magnetice;
3 laboratoare;
Sala si teren de sport; v' Biblioteca - 13.043 volume;
Centru de documentare si informare;
Sala de festivităţi;
Cabinet psiho-pedagogic S Cabinet medical S Sistem video pentru monitorizarea securităţii in incinta instituţiei si in spatiile aferente;

PROGRAMUL SCOLII

Activităţile didactice in cadrul Liceului Teoretic „Ion Gh. Roşea” Osica de Sus se desfasoara intr-un singur schimb, intre orele 8.30-14.30;
Ora de curs are o durata de 50 de minute, cu pauza de 10 minute după fiecare ora.
Transport şcolar
Fiecare elev ce are domiciliul in alta localitate, beneficiază de tranport gratuit, cu microbuzul scolii.

Contact Liceul Osica

Comuna Osica de Sus

Liceul  "Ion Gh. Roșca"

Str. Vladu Nica Nr.2 Comuna Osica de Sus Judetul Olt Cod Postal 237310

Tel. 0249/418.240,

Color I Color II Color III