Menu

Misiune

Despre noi

Misiunea si viziunea liceului nostru

  • Categorie: Despre noi
  • Accesări: 1866

VIZIUNEA ŞCOLII

 

    Ne propunem sa fim una dintre scolile de prestigiu din zonă, apreciata de elevi, parinti si comunitatea locala, prin:
1. Construirea si promovarea imaginii scolii in contextul climatului de
descentralizare si autonomie institutionala;
2. reconsiderarea managementului la nivelul scolii in perspectiva egalizarii
sanselor precum si imbunatatirea calitatii acestuia prin implicarea cadrelor didactice la luarea deciziilor si indeplinirea lor;
3. asigurarea pentru fiecare elev din scoala a accesului la calculator, navigare pe Internet;
4. crearea unui climat de siguranta fizica si libertate spirituala pentru toti
elevii.;
5. Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin
consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară;
6. Încadrarea de personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi
metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă;
7. Prevenirea eşecului şcolar, abandonului scolar şi includerea tuturor
elevilor într-o formă superioară de şcolarizare, creşterea performanţei şcolare;
8. Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului
şcolii.

MISIUNEA ŞCOLII


Şcoala are misiunea de a educa tinerii în spiritul cetăţeniei democratice, respectând egalitatea de şanse în pregătirea lor pentru a fi cetăţeni ai unei Europe unite.
Liceul Teoretic "Ion Gh. Roşca" Osica de Sus are misiunea de a încuraja elevii şi profesorii de a-şi desăvârşi potenţialul pentru cunoaştere şi competenţele individuale în vederea adaptării la o lume dinamică.
Pentru aceasta vom utiliza principii de învăţare rezultate din cercetări şi tehnologie integrată şi adaptată la nevoile comunităţii şcolare. Şcoala noastră se va transforma într-un real centru de iradiere a ştiinţei şi culturii la nivel local si naţional, devenind centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii, prin furnizarea de programe educaţionale moderne şi dezvoltarea interacţiunii cu mediul social, cultural şi economic.
Ne propunem să asigurăm această calitate printr-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale.
Vom promova un management eficient al tuturor resurselor, indiferent de provenienţa lor, prin stimularea lucrului in echipa, promovarea imaginii Liceului Teoretic "Ion Gh. Roşca" Osica de Sus, promovarea performanţei şcolare, deschiderea spre comunitatea locala.

Circumscriptie

  • Categorie: Despre noi
  • Accesări: 2999

Liceul,,Ion Gh. Rosca’’ Osica de Sus - Str.A. I. Cuza, Republicii, Eroilor, Iancu Jianu, Bucurestii Noi, Recunostiintei, Vladu Nica, Avram Iancu, Primaverii, Muncii, Regiei, Morii, Biserica Veche, Depozitului, Rispiti, Chelestinei, Viilor, Izvoarelor,Piscului,Macului, Florilor, Garii, Pacii.
Ostrov: Str. Ostrovului, Bisericii.

Scoala Gimnaziala Osica de Sus - Str. Carierei, Medintilor, Nicolae Balcescu, Calotesti, Zorilor, Salcamului, Oltetului, Marculesti, Aldesti, Trandafirilor, Targului, Parcului, Gheorghe Soarece, Calusarilor, Teiului.

Scoala Gimnaziala Greci  - Str. Peretului, Stejarului, Salciei, Greceanului, Conacului, Ecaterina Raileanca, Teiului, Cazanului, Scolii, Bisericii.
Tomeni: Str. Tomenilor, Lautarilor,Salciei,Scolii,Bisericii

Documente:

Calendarul inscrierii in invatamantul primar 2013

Oferta educationala

  • Categorie: Despre noi
  • Accesări: 1968

of

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2017-2018
Şcoala noastră îşi propune formarea la elevi a deprinderilor de rezolvare a problemelor, a atitudinilor responsabile faţă de dezvoltarea cunoaşterii, a societăţii, precum şi faţă de propria persoană şi faţă de mediul înconjurător.
Interdisciplinaritatea domeniului „Ştiinţe ale naturii” contribuie la susţinerea acţiunii de orientare şcolară, la diferenţierea şi diversificarea învăţării, precum şi la întărirea caracterului formativ al învăţământului.
Caracterul practic-aplicativ al specializării modelează aptitudinile elevilor dezvoltând gândirea critică creativă , care se finalizează prin formarea abilităţilor practice.
Elevii de la profilul uman, specializarea filologie, studiază două limbi moderne de circulaţie internaţională: limba engleză, limba franceză;
Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în procesul de predare - învăţare - evaluare:desfăşurarea permanentă a lecţiilor AEL în laboratorul de informatică utilizând baza tehnico-materiala din dotare (videoproiector, tabla interactiva, imprimanta 3D, suport tehnic - CD, lecţii în format electronic, utilizarea reţelei internet prin fibra optica).
Profil: Uman
Specializarea: Filologie - 28 locuri Profil: Real
Specializarea: Ştiinţe ale naturii - 28 locuri
 

ELEVI SI PROFESORI

Cadrele didactice, bine pregătite, implicate constant in programe de formare continua, adopta metode moderne in procesul de predare-invatare, asigurând succesul şcolar si performante deosebite.
Premii si menţiuni la Olimpiade Naţionale si Judeţene pe discipline.
Rezultate notabile la Olimpiade si concursuri şcolare atat la nivel judeţean, cat si naţional.
Premii la Festivaluri culturale: muzica, dans, teatru.
Activităţile destinate tuturor elevilor scolii sunt:
Cenaclul literar „Meandre”;
Club de arta : teatru, muzica, dans, pictura.
Club de stiinte: matematica, fizica, chimie, astronomie.
Club de sociologie si jurnalism
Club de dezbateri si oratorie
Club de studii teologice „Arsenie Boca”;
Club sportiv: karate DO, sah, box, tenis, fotbal;
Implicarea permanenta a elevilor in aciuni relevante de promovare si dezvoltare a celor mai importante valori europene prin:
Olimpiade si concursuri
Ziua Internaţionala a Poeziei
Spring Day in Europa
Zilele Francofoniei
Saptamana educaţiei globale

 

Proiecte europene Proiectul „Snow Fest” si Proiectul „9 ne MAI pasa” si Proiect „EcoStuff”
BAZA TEHNICO-MATERIALA
14 Săli de clasa cu mobilie ergonomie si table magnetice;
3 laboratoare;
Sala si teren de sport; v' Biblioteca - 13.043 volume;
Centru de documentare si informare;
Sala de festivităţi;
Cabinet psiho-pedagogic S Cabinet medical S Sistem video pentru monitorizarea securităţii in incinta instituţiei si in spatiile aferente;

PROGRAMUL SCOLII

Activităţile didactice in cadrul Liceului Teoretic „Ion Gh. Roşea” Osica de Sus se desfasoara intr-un singur schimb, intre orele 8.30-14.30;
Ora de curs are o durata de 50 de minute, cu pauza de 10 minute după fiecare ora.
Transport şcolar
Fiecare elev ce are domiciliul in alta localitate, beneficiază de tranport gratuit, cu microbuzul scolii.

Contact Liceul Osica

Comuna Osica de Sus

Liceul  "Ion Gh. Roșca"

Str. Vladu Nica Nr.2 Comuna Osica de Sus Judetul Olt Cod Postal 237310

Tel. 0249/418.240,

Color I Color II Color III