Menu

Misiunea si viziunea liceului nostru

VIZIUNEA ŞCOLII

 

    Ne propunem sa fim una dintre scolile de prestigiu din zonă, apreciata de elevi, parinti si comunitatea locala, prin:
1. Construirea si promovarea imaginii scolii in contextul climatului de
descentralizare si autonomie institutionala;
2. reconsiderarea managementului la nivelul scolii in perspectiva egalizarii
sanselor precum si imbunatatirea calitatii acestuia prin implicarea cadrelor didactice la luarea deciziilor si indeplinirea lor;
3. asigurarea pentru fiecare elev din scoala a accesului la calculator, navigare pe Internet;
4. crearea unui climat de siguranta fizica si libertate spirituala pentru toti
elevii.;
5. Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin
consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară;
6. Încadrarea de personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi
metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă;
7. Prevenirea eşecului şcolar, abandonului scolar şi includerea tuturor
elevilor într-o formă superioară de şcolarizare, creşterea performanţei şcolare;
8. Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului
şcolii.

MISIUNEA ŞCOLII


Şcoala are misiunea de a educa tinerii în spiritul cetăţeniei democratice, respectând egalitatea de şanse în pregătirea lor pentru a fi cetăţeni ai unei Europe unite.
Liceul Teoretic "Ion Gh. Roşca" Osica de Sus are misiunea de a încuraja elevii şi profesorii de a-şi desăvârşi potenţialul pentru cunoaştere şi competenţele individuale în vederea adaptării la o lume dinamică.
Pentru aceasta vom utiliza principii de învăţare rezultate din cercetări şi tehnologie integrată şi adaptată la nevoile comunităţii şcolare. Şcoala noastră se va transforma într-un real centru de iradiere a ştiinţei şi culturii la nivel local si naţional, devenind centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii, prin furnizarea de programe educaţionale moderne şi dezvoltarea interacţiunii cu mediul social, cultural şi economic.
Ne propunem să asigurăm această calitate printr-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale.
Vom promova un management eficient al tuturor resurselor, indiferent de provenienţa lor, prin stimularea lucrului in echipa, promovarea imaginii Liceului Teoretic "Ion Gh. Roşca" Osica de Sus, promovarea performanţei şcolare, deschiderea spre comunitatea locala.

Contact Liceul Osica

Comuna Osica de Sus

Liceul  "Ion Gh. Roșca"

Str. Vladu Nica Nr.2 Comuna Osica de Sus Judetul Olt Cod Postal 237310

Tel. 0249/418.240,

Color I Color II Color III