Menu

Atributii

Consiliul scolar al elevilor

Componenta Consiliului Scolar al Elevilor

BIROUL EXECUTIV

 • Preşedinte : Pîinicică Patricia ( clasa a IX-a)
 • Vicepreşedinte : Sima Marius ( clasa a IX-a )
 • Secretar : Grigore Carmen ( clasa a IX-a )

DIRECTORI DEPARTAMENTE

 • Concursuri şcolare şi extraşcolare: Marcu Diana ( clasa a V-a )
 • Cultură, educaţie şi programe şcolare: Iorga Daniela ( clasa a IX-a)
 • Sport : Manicea Narcis ( clasa a X-a)
 • Avocatul elevului : Barbu Alexandra ( clasa a XI-a)
 • Informare , mobilitate, formare şi consiliere : Saca Diana ( clasa a IX-a )

MEMBRI

 • Raicea Maria Bianca ( clasa a V-a)
 • Filip Andrei ( clasa a VI-a)
 • Botofei Marius ( clasa a VII-a)
 • Muşat Cristina ( clasa a VIII-a )
 • Dănănău Alexandra ( clasa a IX-a )
 • Dumitrescu Simona ( clasa a X-a)
 • Andrei Ionuţ Adrian ( clasa a XI-a)
 • Gherghe Cristina ( clasa a XII-a)

Atributiile Consiliului Scolar al Elevilor

 

 • Reprezintă şi apără interesele şi drepturile elevilor la nivelul instituţiei de învăţământ;
 • asigură comunicarea între elevi şi cadrele didactice;
 • dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;
 • implică elevii în activităţile desfăşurate;
 • alege modalităţi de a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare;
 • se autosesizează privind problemele cu care se confruntă elevii, încercând să găsească soluţii apără drepturile copilului şi reclamă incalcarea lor ;
 • contribuie la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii(absenteismul, abandonul şcolar, delicvenţa juvenilă, etc.);
 • veghează la respectarea regulamentului de ordine interioară a şcolii şi participă la elaborarea lui prin presedintele consiliului;
 • iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare;
 • sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată şcoala;
 • organizează acţiuni în comunitate (strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, acţiuni pe probleme de mediu etc.);
 • organizează serbări, evenimente culturale, baluri, concursuri, excursii;
 • organizează noi alegeri pentru funcţia de preşedinte, dacă CJE semnalează faptul că acesta nu îşi îndeplineşte atribuţiile;

 

 

Contact Liceul Osica

Comuna Osica de Sus

Liceul  "Ion Gh. Roșca"

Str. Vladu Nica Nr.2 Comuna Osica de Sus Judetul Olt Cod Postal 237310

Tel. 0249/418.240,

Color I Color II Color III