Menu

Atributiile Consiliului Scolar al Elevilor

 

 • Reprezintă şi apără interesele şi drepturile elevilor la nivelul instituţiei de învăţământ;
 • asigură comunicarea între elevi şi cadrele didactice;
 • dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;
 • implică elevii în activităţile desfăşurate;
 • alege modalităţi de a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare;
 • se autosesizează privind problemele cu care se confruntă elevii, încercând să găsească soluţii apără drepturile copilului şi reclamă incalcarea lor ;
 • contribuie la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii(absenteismul, abandonul şcolar, delicvenţa juvenilă, etc.);
 • veghează la respectarea regulamentului de ordine interioară a şcolii şi participă la elaborarea lui prin presedintele consiliului;
 • iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare;
 • sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată şcoala;
 • organizează acţiuni în comunitate (strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, acţiuni pe probleme de mediu etc.);
 • organizează serbări, evenimente culturale, baluri, concursuri, excursii;
 • organizează noi alegeri pentru funcţia de preşedinte, dacă CJE semnalează faptul că acesta nu îşi îndeplineşte atribuţiile;

 

 

Contact Liceul Osica

Comuna Osica de Sus

Liceul  "Ion Gh. Roșca"

Str. Vladu Nica Nr.2 Comuna Osica de Sus Judetul Olt Cod Postal 237310

Tel. 0249/418.240,

Color I Color II Color III